Phonak Hoor Protectie Plan

FAQ

Veel voorkomende vragen met betrekking tot de solo-apparatuur verzekering:

Wanneer wordt het nieuwe polis blad aan mij toegezonden?
Het nieuwe polis blad wordt aan u toegezonden na ontvangst van de door u gedane digitale aanvraag en ontvangst van de betaling.

Waar vind ik de polisvoorwaarden?
De polisvoorwaarden kunt u onderaan de pagina terugvinden onder het tabblad “Dekking en Schade” of klik hier om de Algemene polisvoorwaarden te kunnen inzien.

Afschrijvingsregeling
In de eerste 5 jaren na aankoop van het hoortoestel passen wij geen afschrijving toe. Na de maximale verzekeringstermijn van 5 jaar vervalt de polis automatisch

Hoe oud mogen de hoortoestellen zijn bij aanvang van de verzekering?
De hoortoestellen mogen niet ouder dan 3 maanden zijn bij aanvang van de verzekering. Dit is onder voorbehoud dat er nog geen schade is geweest.

Hoeveel bedraagt het eigen risico?
Het eigen risico bedraagt 10% met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 350,00 per schadegeval. Het eigen risico wordt berekend over de aanschafwaarde zoals vermeld op het polis blad.

Op welke wijze wordt de premie geïncasseerd?
De premie voor het eerste jaar wordt bij aanvang van de verzekering via een Ideal link direct door u voldaan. Voor de overige 4 jaren wordt de premie via automatische incasso geïncasseerd.

Op welke wijze geef ik een wijziging in mijn klantgegevens door?
U kunt de wijziging(en) doorgeven per brief of per e-mailbericht via hpp@synckcompany.nl of via het wijzigingsformulier.

Polis is foutief opgemaakt. Wat nu?
Stuur een mailbericht aan of maak gebruik van het wijzigingsformulier.

Is premiebetaling per acceptgiro mogelijk?
Dat is niet mogelijk. Premie vindt plaats via een automatische incasso.

Moet ik een wijziging van het serienummer van mijn toestel(len) doorgeven en op welke wijze doe ik dat?
Ja, deze kunt u doorgeven per mail.

Hoe kan ik mijn verzekering opzeggen?
U kunt de verzekering alleen schriftelijk per brief, per mail of via het wijzigingsformulier opzeggen. Telefonisch opzeggen is niet mogelijk.

Welke opzegtermijn is van toepassing op mijn verzekering?
De verzekering dient eerst 12 maanden/een geheel jaar te hebben gelopen.  U kunt de verzekering jaarlijks per premievervaldatum schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Hoe dien ik een schadeclaim in?
Bovenaan de pagina van hppdirect staat het tabblad Dekking en Schade vermeld. Onderaan deze pagina vind u het schade aangifteformulier. Print deze uit en zend deze volledig ingevuld en ondertekend aan hpp@synckcompany.nl

Is het mogelijk om reeds bestaande hoortoestellen (ouder dan 3 maanden) te verzekeren?
Nee, het is niet mogelijk om reeds bestaande hoortoestellen ouder dan 3 maanden te verzekeren.

Is het mogelijk om een verzekering af te sluiten als ik in het buitenland woon?
Nee, dit is niet mogelijk. U dient woonachtig ze zijn in Nederland of dient ingeschreven te zijn in het Nederlandse bevolkingsregister.

E-mailadres verplicht?
Ja, voor het aanvragen van een solo-apparatuur verzekering is een e-mailadres verplicht.

Kunnen accessoires worden (mee) verzekerd?
Nee, deze kunnen niet (mee) worden verzekerd.

Is het mogelijk om een Cochleaire implantaat te verzekeren?
Dit is niet mogelijk. Dit programma is uitsluitend bedoeld voor solo-apparatuur.